بایاد و خاطر خدا

سلام.همانطور که میدانید اسم من سامان مسبوقی است و میخواهم امروز مورخ18/7/94 کار خود را به طور رسمی شروع کنم.امیدوارم با حول و قوه ی الهی و کمک شما عزیزان و استادان گرامیم کار خود را ادامه دهم.
دوشتدار شما.مسبوقی